Liczba odwiedzin strony: 18411 Osób na stronie: 1
 

Aedium s.c. Kancelaria rzeczoznawców
majątkowych. Nogal J., Drelich P.

 
 
Aedium s.c. Kancelaria rzeczoznawców
majątkowych. Nogal J., Drelich P.
 
Pawłowa 1 lok. 6
53-604 Wrocław
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 13 poz. 112 - Nadawanie Krzyża Zesłańców Sybiru
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 225, poz. 2230) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru, zwanego...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 151 - Określenie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubieg
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie określenia zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. (M.P.z dnia 7 marca 1995 r.) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591)...